Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Unitii ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 • Unitii ApS
 • Bjerglide 34, 7330 Brande, Danmark
 • CVR-nr.: 40035281
 • Telefon: 93 89 24 31
 • E-mailadresse: kontakt@unitii.dk

Generelle forhold ved behandlingen af dine personoplysninger:

 • Denne persondatapolitik omhandler, hvordan Unitii ApS ”vi/vores/os” behandler dine persondata ved besøg på hjemmesiden, tilmelding af nyhedsbrev, tilmelding som frivillig og tilmelding som forening.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Når du besøger vores hjemmeside, vil der automatisk indsamles data om dig og din brug af hjemmesiden. Dette er f.eks. hvilken browser, der benyttes, din IP-adresse, hvilke hjemmesider du ellers besøger, o.l.
 • Formålet er at give dig den bedst mulige brugeroplevelse, samt at forbedre hjemmesidens funktioner. Slutligt bruges oplysningerne til at registrere, hvor lang tid du befinder dig på hjemmesiden, og hermed kunne optimere markedsføring og andet relevant information hertil.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for vores indsamling af data ved brug af hjemmesiden er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f om legitim interesse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Din data stammer fra din accept af cookies, i forbindelse med at du besøger vores hjemmeside.
 • Du kan se vores cookiepolitik HER.

Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Din data overføres ikke til tredjelande.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:

 • Ved tilmelding til vores nyhedsbrev, og du anmoder om at modtage relevant markedsføring fra os, indsamler vi dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, dit samtykke, branche samt dine interesser og præferencer
 • Formålet med indsamlingen er at kunne sende materiale til dig, som du samtidig finder lærende, relevant og interessent.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata følger af:

 • Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke er efter databeskyttelsesforordningens art. 4, stk. 1, nr. 11 og databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og f om samtykke og vores legitime interesse.

Hvor dine data stammer fra:

 • Din data stammer fra den information du udfylder, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev i bunden af hjemmesiden, eller i forbindelse med oprettelsen som enten frivillig eller forening.

Modtagere af dine data:

Din date videregives til MailChimp, som håndterer vores mailinglister og dermed nyhedsbrev


Data til tredjelande:

MailChimp er en amerikansk virksomhed, og disse har datacenter i USA, hvoraf din data vil videregives til tredjeland i denne forbindelse.


Opbevaring af dine data:

 • Så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet, vil din data beholdes, ønsker du at afmelde, vil din data slettes omgående.

Når du tilmelder dig som frivillig.

 • Formål er at kunne kontakte og identificere dig, kunne give dig den bedt mulige brugeroplevelse, samt videresende dig til de foreninger der har brug for din hjælp.
 • De typer af persondata der behandles, er dit fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, postnummer, dit køn, fødselsdato herunder fødselsår samt adgangskode.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for vores behandling opbevaring fremgår af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a, b og f om samtykke fra dig, nødvendigheden for os samt vores legitime interesse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine data stammer fra de oplysninger du giver os i forbindelse med udfyldelsen af de felter på hjemmesiden, som vi stiller.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

 • Vi videregiver dine personoplysninger til de brancheorganisationer der ønsker din hjælp, når du har tilmeldt dig som frivillig på Unitii.dk

Der overføres ikke data til tredjelande.


Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er tilmeldt som frivillig på vores hjemmeside.
 • Når du vælger at forlade din stilling som frivillig, slettes din data fra systemet omgående, dog beholdes dine data i en backup i 1 år, hvor de hermed tilintetgøres, medmindre du beder os om at slette den backup, vi har på dig.

Når du opretter dig som forening:

 • Som udgangspunkt indsamler vi ikke personhenførbare data på foreningens medlemmer, når disse opretter sig hos os.
 • Men videresender foreningen undtagelsesvist data om sine medlemmer, vil denne gemmes af os.
 • Data kunne f.eks. være dit fulde navn, e-mailadresse, telefonnummer, postnummer, køn, interesser og præferencer samt evt. ansøgningsmateriale som medlemmet har givet til foreningen, hvor denne har givet samtykke og udtrykkeligt samtykke hos foreningen der er ansøgt hos.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata følger af:

 • Retsgrundlaget for opbevaringen af denne data er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a og f om samtykke og vores legitime interesse, samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, litra a om udtrykkeligt samtykke.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger stammer fra de informationer du har givet din forening, og som denne har videregivet til os.

Modtagere eller kategorier af modtager:
Din data vil deles med kommuner, når det er nødvendigt, i forbindelse med det frivillige arbejde.

Dine data vil ikke videregives til tredjelande.


Opbevaringen af din data:

 • Når en forening deler data på sine medlemmer, der arbejder frivilligt for Unitii ApS, slettes denne data omgående ved ophør, dog gemmes dine data i 1 år i form af en backup, denne backup slettes dog med det samme, hvis foreningens medlemmer beder om dette.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dokumentoplysning


Dette er 1. version af Unitiis persondatapolitik skrevet 11-07-2022.

Er du frivillig?

Se her hvordan du kommer i gang med at arbejde frivilligt

For frivillige
Unitii logo background

Følg vores fællesskab

Nyeste fra Instagram