Frivillige i golfklubber

7. Sep 2021

Bliv frivillig i golfklubben

Frivillige i golfklubber

For at kunne tilbyde det de bedste rammer og faciliter i golfklubberne, er det ofte nødvendigt for de danske golfklubber at have en lang liste med frivillige, som kan hjælpe med alle typer opgaver.

Hvad bør golfklubber tænker over, når de rekrutterer frivillige?

Det er vigtigt for golfklubber at have et godt, men også stort frivillighedskorps. Derfor er det vigtigt, at den enkelte golfklub har udpeget en ansvarlig for de frivillige.

Den ansvarlig skal have en overordnet plan for opgaverne, og vide hvilke opgaver som skal løses, hvornår og hvordan de skal løses af de frivillige. Derfor er ofte nødvendigt, at den ansvarlig har et godt samarbejde med greenkeeperne, da mange opgaver også vil komme derfra.

For at den ansvarlig ikke skal have for mange opgaver, er det vigtigt, at denne person har nogle gruppeleder under sig. Eller Managers, som vi kalder dem i Unitii. De skal have ansvar for en mindre gruppe, som ofte udfører det samme job gentagene gange.

Hvad kan Unitii hjælpe golfklubberne med?

Unitii er et koordinerings- og organiserings værktøj til det frivillige arbejde. Der giver et samlet overblik over ens opgaver(Events) og hvem der er frivillig i foreningen.

Som foreningen skal de frivillige ansøge foreningen om medlemskab og dermed godkendes af foreningen. Herefter indgår den frivillige på foreningens samlet liste over frivillige. Her har du mulighed for at opretter forskellige grupper til dine frivillige fx. Boldopsamling, klubhus teamet, klippegruppen osv.

Når du opretter Events som de frivillige skal hjælpe med, kan du oprette dem med 1 af 3 muligheder.

  1. Offentlig event - som vil være synlig for alle frivillige i Unitii.

  2. Privat Event i foreningen - Som vil være synlig for alle frivillige i jeres forening.

  3. Lukket Event i foreningen - Her skal min. 1 gruppe tilknyttes til eventet, og det vil kun være muligt for den/de inviteret grupper at se dette event.

De frivillige, som eventet henvender sig til, kan nu se det oprettet event, på deres frivilligskonto under Events. Hvis den frivillige kan hjælpe, kan personen via eventet gå ind på vagten/vagterne og tage en vagt og dermed blive denne ene vagt låst. Hvis der fx. er 5 åbne vagter på eventet, vil de sidste 4 stadig være åbne til andre frivillige, da man selvfølgelig kun kan tage 1 vagt.

Dashboard = Dit samlet overblik over golfklubbens Events

I alle golfklubber er der typisk mange frivillighedsgrupper i gang på samme tid, derfor er dashboardet designet således, at det giver jer et nemt overblik over de igangværende event, kommende event og overstået events. Er der flere events under samme kategori, bliver de oplistet efter førstkommende.

Fra dashboard er det også muligt at tilgå dine events og tilknyttede vagter, for både at se om frivillige har taget vagter, eller hvis du har brug for at ændre tidspunkt eller information til eventet.

Nyeste fra Instagram